Endositoz ve ekzositoz hücresel düzeyde besin emilimini ve atık salgılanmasını kolaylaştıran aktif nakil işlemleridir. Her ikisi de iyonları ve molekülleri taşımak için enerji gerektirmekle birlikte, vücutta eşit derecede önemli rol oynayan tamamen farklı mekanizmalardır.

Karşılaştırma Tablosu

Endositoz Ekzositoz
Hücre zarının ya maddeyi sardığı ya da çözünmüş besinlerin hücreye girmesi için bir yol oluşturduğu bir işlem Veziküllerin, hücreden büyük moleküller çıkarmak için plazma zarı ile kaynaştıkları bir işlem
İki ana tip fagositoz ve pinositozdur. Üç ana tip düzenlenir (Ca2 + yapıcı olmayan tetiklenir), yapıcı ekzositoz ve lizozomlar yoluyla aktif taşıma
Fagomomlar gibi iç vezikülleri oluşturur Salgı veziküllerini oluşturur
Hücre göçüne, hücre yapışmasına, besin alımına ve patojen girişine yardımcı olur Atık atılımı, hormon ve enzim salınımına ve belirli bir hastalığa karşı savunma yöntemlerinin iletişimine yardımcı olur

Tanımlar

Endositoz

Endositoz, makromoleküllerin ve diğer büyük maddelerin hücre zarından geçmeden aktif olarak hücreye taşındığı bir işlemdir.

Ekzositoz, vezikülleri, hücre zarındaki büyük partikülleri ve maddeleri dışarı atmak için plazma zarına birleştiren bir toplu taşıma türüdür.

Endositoz Nedir? Ekzositoz Nedir??

Her ikisi de vücutta homeostazı sürdürmek için işlev görmesine rağmen, endositoz ve ekzositoz arasında büyük bir fark vardır.

Mekanizma

Bazı makromoleküller, büyüklüklerinden ötürü hücre zarından geçme yeteneğine sahip değildir, endositoz ve ekzositoz gibi aktif taşıma işlemlerini bu maddelerin alımında ve atılmasında kritik öneme sahiptir. Endositoz, makromoleküllerin hücre zarı ve bir endositik vezikül kullanılarak hücreye girmesine izin verir. Endositoz sırasında hücre zarı ya maddeyi içine çeker ya da çözünmüş besinlerin hücreye girmesi için bir yol oluşturur. Bir membran bağlı kesesi olan endositik vezikül daha sonra maddeyi sitozole taşır ve taşır.

Ekzositoz, aksine, makromoleküllerin hücre zarından geçmeden hücreden atılmasından sorumludur. Boşaltım sırasında veziküller, büyük molekülleri çıkarmak için plazma zarı ile birleşir. Veziküller, bir molekülü kuşatma, yutma ve hücre dışına taşıma kabiliyetine sahiptir. Bu veziküller zara bağlandığında, moleküller sonuçta hücreden dışarıya zorlanır.

Türleri

İki ana endositoz türü vardır: fagositoz ve pinositoz. Hücrenin “yediği” bir işlem olan fagositoz, plazma zarının katı madde üzerine katlandığı ve tamamen kapladığı, fagositik bir vezikül oluşturan bir tür aktif taşıma sistemidir. Hücre zarı makromolekülün içine girdiğinde vezikül, maddeyi sitosol içine taşır. Diğer yandan pinositoz, hücrenin sıvı maddeleri “içmesini” sağlar. Pinositoz sırasında hücre zarı, çözünmüş maddelerin hücreye girmesi için bir yol veya bir kanal oluşturmak üzere içe doğru katlanır.

Ekzositoz da farklı şekillerde mevcuttur. Üç ana ekzositoz tipi düzenlenir (Ca2 + kurucu olmayan tetiklenir), kurucu ekzositoz ve lizozomların yardımı ile aktif taşınır. Nörotransmitterin geç evresi ve protein salgılanması olarak da bilinen düzenlenmiş ekzositoz çoğunlukla salgı hücrelerinde görülür. Hücrelerdeki kalsiyum artışı gibi bir uyarıcı tarafından indüklenen aktif bir taşıma sistemidir. Bir kez uyarıldığında, plazma zarı hücre içi atığı boşaltmak için özel salgı granülleri veya veziküller ile birleşir. Yapıcı ekzositoz, aksine, tüm hücreler arasında yaygındır. Bu işlem sırasında, zarın lipitleri ve proteinleri atık atılımını kolaylaştırmak için hücrenin yüzeyine taşınır. Üçüncü tip ekzositoz, atık maddeleri ve vezikülleri parçalayabilen enzimler içeren lizozomların füzyonunu içerir. Sindirilen maddeler lizozomlara sarıldıktan sonra taşınır ve hücre dışı matrise atılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir