Protagonist ve Antagonist Arasındaki 3 Temel Fark Nedir? Bir hikaye ana karakterler arasında herhangi bir çelişki olmadan tam ve ilginç olmazdı. Çoğu zaman, bu karakterlerin farklı hedefleri vardır ve bu hedeflere ulaşmak için farklı yollar kullanırlar. Protagonist ve antagonisti olarak tanımlanırlar. Bu karakterlerin genellikle bir hikaye içinde, özelliklerini ve inançları arasındaki farklarını göreceğiniz birkaç karşılaşması vardır. Bu makale,Protagonist ve antagonistin birbirinden nasıl farklı olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Karşılaştırma Tablosu

Protagonist Antagonist
Hikayedeki çatışmayı bir nedeni destekleyen veya çözen ana karakter Kahramanı için çatışma ya da çatışma yaratan kişi
Genellikle hikayedeki “iyi adam” ancak zaman zaman anti-kahraman olarak da tanımlanır Genellikle hikayedeki “kötü adam”
İzleyiciler veya okuyucular, bu karakter hakkında empati kurabilir, çünkü kendisi hakkında çok fazla bilgi verilir. Bu karakter için çok fazla temel bilgi bulunmadığından daha az empati vardır.

Tanımlar

Pratogonist Örneği

Protagonist esas olarak, tüm anlatının döndüğü etrafındaki ana karakterdir. “Protagonist” kelimesi Yunanca kahramanlar kelimesinden geliyor, ki bu “baş karakter” anlamına geliyor. Kahraman(Protagonist) genellikle belli bir nedeni olan ve genellikle “iyi adam” dır. Bazen de kötü biri olabilir. (Anti kahraman gibi vs.)

Antagonist Örneği

Antagonist, kahramanı farklı olan karakterdir. “Antagonist” kelimesi, Yunanca “rakip veya karşı taraf” anlamına gelen “antagonist” kelimesinden gelir. Bir rakip, genellikle baş karaktere rakip olan ve sorunu veya çatışmayı oluşturan kişidir.

Protagonist ve Antagonist

Bir pratagonist ve antagonist arasındaki temel fark, kahramanı genellikle hikayenin kahramanı olarak görürken, kahramanı kötü adam olarak kabul edilir. Her iki karakter de olayların ortaya çıkmasında önemli roller oynamaktadır. Kahraman çoğu zaman “iyi adam” ı oynasa da, her zaman erdemli ve takdire şayan olmadığı hikayeler de vardır. Bu durumda, protagoniste  kötü ve anti-kahraman denir. Bununla birlikte, bu özel hikayelerde anti-kahramana karşı olan bir düşman hala varlığını sürdürecektir.

Protagonist bazen hikayenin anlatıcısıdır ve seyirciler bu karakterle derinden empati kurabilirler. Hikaye, kahramanın karşılaştığı bir sorun ve nasıl bir çözüm bulabildiği etrafında dönüyor. Kahramanı hakkında genellikle pek çok arka plan bilgisi verilir, bu nedenle izleyicinin kendisi için bir afinite geliştirmesi gerekir.

Öte yandan, antagonist, kahramanın nihai amacına ulaşma yolunda duran karakterdir. Bu karakter çatışma yaratan ve hayatı kahraman için zorlaştıran karakterdir. Seyirci, bu karakter için daha az empatiye sahip olma eğilimindedir, çünkü antagonist için çok fazla arka plan bilgisi sağlanmaz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir